ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ
 

 

                                                 
            ระบบโครงกระดูก

                         ร่างกายของมนุษย์ที่เจริญเติบโตเต็มที่จะประกอบด้วยกระดูกทั้งหมด 206 ชิ้น
            แบ่งเป็น กระดูกแกน 80 ชิ้น เช่น กะโหลกศีรษะ กระดูกสันหลัง กระดูกก้นกบ
            กระดูกซี่โครง อีกพวกหนึ่ง คือ กระดูกรยางค์ จำนวน 126 ชิ้น เช่น กระดูกแขนขา
            สะบัก ไหปลาร้า เชิงกราน

            ความสำคัญของกระดูก
            โครงกระดูกมีหน้าที่สำคัญอยู่ 3 ประการ คือ
                 - ทำหน้าที่เป็นโครงร่างของร่างกายให้ร่างกายคงรูปอยู่ได้
                 - ป้องกันอันตรายให้แก่อวัยวะที่สำคัญ เช่น สมอง ไขสันหลัง หัวใจ ปอด ตับ
                 - เป็นที่ยึดของกล้ามเนื้อ การที่เราเคลื่อนไหวได้เป็นผลมาจากการหดตัวและคลายตัว
                   ของกล้ามเนื้อ ที่ยึดติดกับกระดูก

                     

                NEXT>>